Zespół

Kamil Nawirski

Kamil Nawirski

aspekty organizacyjne
budowanie zespołu
pozyskiwanie środków spoza uczelni

Wojciech Wodo

Wojciech Wodo

projekty biznesowe
komercjalizacja działań

Ewa Burszta-Adamiak

Ewa Burszta-Adamiak

water smart cities tzn. w tematyce racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem adaptacji miast do zmian klimatu