tu powstaje strona

Akcelerator Projektów Studenckich

NOT Wrocław zaprasza przedstawicieli Kół Naukowych, Organizacji i Samorządów Studenckich do korzystania z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów.

Komu pomagamy

APS powstał z myślą o studentach kierunków technicznych, którym pomoc ze strony starszych kolegów inżynierów-praktyków może pomóc w realizacji studenckich projektów konstrukcyjnych, badawczych czy społecznych. 

Nie wykluczamy współpracy ze studentami innych kierunków czy też grupami nieformalnymi, jednak zaangażowanie się zespołu Akceleratora będzie indywidualnie analizowane po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami projektu. 

Na dobry początek pomagamy w sprawach podstawowych dla działań społecznych:

  • zaplanowanie działań,
  • sporządzenie budżetu,
  • analiza potenlanycwh źródeł finansowania (poza środkami z Uczelni),
  • analiza potencjalnych ryzyk w projekcie, 

następnie umożliwiamy kontakt z osobami pracującymi w przemyśle w celu skonsultowania pomysłu inżynierskiego

Uczelnie z którymi NOT Wrocław nawiązał stałą współpracę

  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Konsultacje z praktykami

 

Po przedstawieniu Waszego pomysłu zespołowi Akceleratora Projektów Studenckich ocenimy czy możemy w nim pomóc. Najprawdopodobniej umówimy się z Wami na pierwsze spotkanie, żeby dopytać o szczegóły i już na etapie organizacyjnym podpowiedzieć jak możecie dalej działać. Na spotkaniu postaramy się też dokładnie ustalić jakiej fachowej pomocy potrzebujecie. Następnie skontaktujemy się z Zarządem odpowiedniego Stowarzyszenia branżowego z prośbą o skontaktowanie Was z najlepszym dostępnym specjalistą pracującym w zawodzie z dziedziny w jakiej potrzebujecie.